محققان دريافتند، مصرف طولاني مدت و متعادل آسپرين در زنان، خطر مرگ و مير زنان را كاهش مي‌دهد.
به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري آلمان؛ يك تحقيق طولاني مدت صورت گرفته در آمريكا نشان داد، ماده اسيد استيل ساليسيل موجود در آسپرين، خطر مرگ ناشي از بيماري‌هاي قلبي را كاهش مي‌دهند.
بنابراين گزارش؛ دانشگاه هاروارد با بررسي مجموعه‌اي از تحقيقات صورت گرفته بر روي 80 هزار زن به اين مطلب دست يافتند. همچنين از سال 1980 تا اواسط سال 2004 مرگ و مير زناني كه به طور مرتب آسپرين مصرف كرده بودند 25 درصد كمتر از زناني بود كه اين دارو را به ندرت مصرف مي‌كردند.
علاوه بر اين، در زنان مصرف كننده آسپرين مرگ ناشي از بيماري‌هاي قلبي 38 درصد و مرگ ناشي از ابتلا به سرطان 12 درصد كمتر بود.
تاثير مثبت اين دارو به ويژه در زنان سالمند و زناني كه بيشتر در معرض فاكتورهاي خطرساز بيماري‌هاي قلبي هستند مشهود است.
بر اساس اين گزارش؛ تنها مصرف منظم، متعادل و درست از آسپرين مي‌تواند اين تاثير مثبت را داشته باشد.