Cutting-your-baby’s-hair
اکثر کودکان براي رفتن به آرايشگاه با ما سر نا سازگاري دارند و تا راضي کردنشان براي اين منظور کلي زمان و انرژي مي گيرندباید کاری کنیم فرزندمان احساس رضايت به این امر پیدا کند.

کوتاه کردن و مرتب کردن موی کودک یکی از نکات بهداشتی در مورد کودکان است که باید یه آن توجه کرد.
در اینجا نکاتی را در این زمینه برای شما عنوان می‌کنیم:
معمولا آرایشگران کودکان را برای کوتاه کردن مو نمی‌پذیرند اما نگران نباشید خودتان می‌توانید از عهده این کار برآیید.
او را روی صندلی بنشانید و اینه ای به دستش دهید.
برای راحت تر کوتاه کردن موی فرزندتان از موقعیت خواب آلودگی او استفاده کنید.
روزنامه ای زیر صندلی او پهن کنید و پارچه ای دور گردنش بیندازید، سعی کنید او را عصبی و کلافه نکنید.
اگر از پارچه انداختن دور گردنش کلافه می‌شود میتوانید بلوز کهنه خودتان را به تن اوکنید.
هنگام کوتاه کردن موی فرزندتان تنها نباشید، شما نیاز به کمک دارید. پدر بچه یا فرد دیگری می‌تواند او را سرگرم کند و دستش را بگیرد تا شما بتوانید به راحتی مو های کودک را کوتاه نمایید.
بهتر است کمی موهای بچه را خیس نمایید البته توجه نماید که مو وقتی خشک می‌شود دو الی سه میلیمتر کوتاهتر نشان داده می‌شود.
قیچی کوتاه کردن موی کودک باید باریک و تیز باشد.
وقتی شما مشغول کوتاه کردن موی دختران هستید پدر یا کسی دیگر برای سرگرم کردن کودک ناخن های او را لاک بزند.
تلویزیون را روشن کنید تا حواس کودک پرت شود و خیلی حرکت نکند .