reasons-you-should-go-easy-on-yourself

این رژیم غذایی نیاز به سه وعده غذایی متناوب و دو میان وعده در بین وعده های اصلی بطور منظم هر سه ساعت یک بار دارد . روزانه هشت لیوان آب مصرف کنید. در این رژیم غذایی محدودیت کافئین ندارد ولی باید برای هر فنجان قهوه دو لیوان آب مصرف کند. این مقدار آب به خاطر جبران دهیدره شدن بدن توسط قهوه می باشد در این رژیم غذایی وعده های سه ساعته و نظم آنها مهم است و دانستن اینکه در وعده بعدی چه چیزی می خواهد بخورد در رعایت رژیم غذایی و ماندن بر رژیم سه ساعته اثر دارد. برنامه غذایی کروز در این رژیم 38 روزه است ولی در صورتی که نیاز باشد می توان رژیم غذایی را ادامه داد وی معتقد است که مقدار متعادلی از کربوهیدرات ، چربی و پروتئین باید مصرف شود. اگر چه کروز میگوید فرد می تواند همه چیز بخورد و وزن هم کم کند. ولی این یک رژیم 1450 کالری است وی می گوید با این رژیم غذایی 9/. کیلوگرم در هفته کاهش وزن پیدا می کنید.این رژیم برای کسانیکه خیلی به رژیم غذایی خود اهمیت نمی دهند و هله هوله زیاد می خورند مفید است زیرا فرد ملزم است در بین وعده های غذایی چیزی نخورد. منوی غذایی آن را باید از سایت خود کروز تهیه کرد که مستلزم پرداخت هزینه برای 13 هفته است که این موضوع از مسائل مورد اعتراض است.

خالق این رژیم غذایی جورج کروز jorgecruise است وی دارای پایگاه اینترنتی و مربی کاهش وزن است او می گوید زمان بندی وعده های غذای، اهمیت بیشتری از غذای خورده شده دارد. سه قانون اساسی از رژیم غذایی سه ساعته عبارتند از
1 – یک ساعت بعد از بیدار شدن از خواب صبحانه را مصرف کنید
2 – بعد از صبحانه هر سه ساعت یک بار غذا بخورید.
3- سه ساعت قبل ازرفتن به رختخواب غذا نخورید.