redmeat1

پژوهشگران آمریکایی بر این باورند استفاده زیاد گوشت قرمز می‌تواند ریسک بیماری آلزایمر را به علت  زیادی آهن در مغز بالا ببرد.

بررسی بر روی بیماران مبتلا به آلزایمر حاکی از آن است که آهن اضافی در بخش‌هایی از مغز انباشته می‌شود. همچنین با بررسی اسکن‌های مغزی مشخص شد که میزان آهن دریافتی بدن با تخریب بافت مغز در بیماران مبتلا به آلزایمر مرتبط است.

این مطالعه به این معنی نیست که آهن در بروز بیماری آلزایمر دخیل است اما می توان این طور نتیجه گرفت که مصرف مقادیر اضافی آهن ممکن است روند بیماری را تسریع و تشدید کند. به گفته محققان بیشترین میزان انباشتگی آهن در مغز در سلول‌هایی دیده می‌شود که غلاف میلین را تولید می‌کنند و تخریب غلاف میلین‌ به تشدید بیماری آلزایمر منجر می‌شود.

منبع-http://www.seemorgh.com