Safety_HowToReadLabels_03

تمام داروها بر اساس مجوزهای وزارت بهداشت، برچسب اصالت می گیرند که نشان می دهد این دارو از سلامت کافی برخوردار است.اگر این برچسب مخدوش یا کنده شده باشد باید درمورد سالم بودن دارو نگران باشید.

 اگر از داروهای او سی تی مصرف می کنید طبق دستور بروشور دارو عمل کنید مگر اینکه پزشک شما توصیه دیگری دارد.

بررسی ها نشان می دهند، اگر فکر می کنید داروی تجویزی پزشک موثر واقع نشده با پزشک خود تماس بگیرید و از جانب خود اقدام به قطع دارو نکنید چرا که ظهور اثرات مفید بعضی از دارو ها به چند هفته درمان نیاز دارد.

گففتنی است؛ از بین رفتن علائم بیماری برای حصول اطمینان از تکمیل دوره درمان کافی نیست به طور مثال باید 2 هفته مصرف شوند تا عفونت کاملا ریشه کن شود.

برای جلوگیری از اشتباه دارو را در تاریکی مصرف نکنید و برچسب آن را قبل از مصرف بخوانید و به ویژه به تاریخ انقضای هر نوع توصیه مصرفی توجه کنید.