general practitioner measuring senior patient's height

یک  بررسی پژوهشی جدید نشان داده است که قد بلند بودن ممکن است موجب کاهش ابتلا به سرطان مری شود. پژوهشگران در یک  تحقیق جامع  پژوهش تحقیق بر روی هزار بیمار مبتلا به سرطان مری را  مورد بررسی قرار دادند.

این برسی نشان داد که در مردانی که قد آنها کمتر از 170 و در زنانی که قد آنها کمتر از 157 سانتیمتر بود احتمال سرطان مری دو برابر مردان با قد بیشتر از 183 و زنان با قد بیش از 165 سانتیمتر است. این ارتباط بین قد و احتمال ابتلا به سرطان مری هیچ وابستگی به سن، جنس، وضعیت سواد، سیگار کشیدن، چاق بودن و رفلاکس مری نداشت.

نتایج این مطالعه در مجله Clinical Gastroenterology and Hepatology منتشر شده است.

ارتباط بین قد و سرطان در سرطان مری برعکس بسیاری سرطان های دیگر مانند سرطان های روده بزرگ و پروستات و سینه است که در بلند قدتر ها بیشتر است.

محققان هنوز علت ارتباط بین قد و ابتلا به سرطان مری را کشف نکرده اند.