eyes1

ابزارهای متصل  بر موبایل هوشمند احتمال دارد جایگزین مفیدی برای ابزار های  قدیمی تصویربرداری  چشم درارزیابی ودرجه بندی اندازه بیماری چشم دیابتی باشند.

 نتایج پژوهش اخیرنشان میدهد این روش  کم هزینه  برای خدمت رسانی به بیماران درمناطق دور افتاده و محروم  بسیار مناسب و مفید است.

نتایج این تحقیق در یکصد وهیجدمین نشست سالیانه ی انجمن چشم آمریکا ارائه  گردید.

تقریباً 7.7میلیون نفرتنها درآمریکا از رتینوپاتی دیابتی که یکی ازعوارض دیابت است، رنج می برند. در روشهای سنتی نظارت بر پیشرفت بیماری رتینوپاتی دیابتی ازطریق retinal slit-lamp biomicroscopyانجام می شود، با این روش متخصصان شبکیه می توانند پشت چشم بیمار را معاینه کنند. دراین روش نیازبه تجهیزات بزرگ و تخصصی وجود دارد که امکان استفاده از آن برای بیمارانی که درمناطق  دور افتاده  و محروم زندگی می کنند، وجود ندارد.

به منظور یافتن راه حلی برای مقابله با این چالش، محققان دانشگاه Brescia، دانشگاه Moliseودانشگاه فدریکودو درناپل ایتالیا یک آداپتور نوری کوچک به نام D-Eyeرا طراحی کردند که می تواند بطور  مغناطیسی به گوشی هوشمند iPhone® 5متصل شود وآنرا تبدیل به یک افتالموسکوپ نماید. سپس آنها بوسیله ی این گوشی هوشمند افتالموسکوپ، همراه با یک slit-lamp biomicroscope  از طریق روش اتساع مردمک (با استفاده از قطره ی متسع کننده ی مردمک) از شبکیه ی 120 بیمار مبتلا به بیماری رتینوپاتی تصاویر دیجیتالی تهیه کردند. پس از مقایسه ی نتایج بدست آمده از این روش با روش سنتی موجود، یک توافق دقیق بین این دو روش در 85 درصد از چشم ها وهمچنین توافق در مرحله ی اول (یا شدت پیشرفت  بیماری) در 96.7درصد از چشم ها مشاهده نمودند.

دراکثر اختلافات یافت شده در مرحله ی  یک و دو شدت بیماری  دراین دو روش ، شدت بیماری در درجه بندی بیومیکروسکوپی بالاتر بود.

 نتایج افتالموسکوپی گوشی هوشمند در 9 چشم قابل درجه بندی نبود که یا به دلیل کوچکی مردمک ویا کاتاراکت (آب مروارید) بود.

درنتایج بیومیکروسکوپی ، تعداد تصاویر غیر قابل درجه بندی 4 تصویر گزارش گردید. در نتیجه هنوز بیومیکروسکوپی صحیح ترین  ودقیق ترین روش برای درجه بندی  شدت رتینوپاتی دیابتی محسوب می شود اما محققان معتقدند افتالموسکوپی گوشی هوشمند بررسی بیماری  رتینوپاتی در مناطق دورافتاده و جوامع  روستایی که معمولاً هیچ معاینه ای برای مشکلات چشمی آنها انجام نمی شود را امکان پذیر می کند.

دکتر Russoمی گوید: استفاده از روش iPhone  می تواند هزار دلار ارزان تر از استفاده از تجهیزات سنتی برای بررسی بیماری شبکیه  باشد، قابل  دسترس بودن این گزینه میتواند مراقبت از چشم افراد دیابتی  را از راه دور  توسط متخصصان چشم آسان تر نماید.

منبع-diabetestma