rx-meds

پژوهشها نشان می دهد  ابتلا به دیابت نوع 1  ممکن است در بچه هایی که به باکتری enterovirusمبتلا می شوند 48 درصد زیادتر از سایر همسالانش باشد

 به گفته  محققان علت بروز دیابت نوع 1 تعامل پیچیده ی استعداد ژنتیکی ، سیستم ایمنی و فاکتورهای زیست محیطی است. نویسندگان این مقاله می گویند:عوامل زمینه  ساز ژنتیکی  در ابتلا به دیابت  نوع 1 مشخص شده اند و شواهدی وجود دارد که نشان می دهد عفونت آنتروویروسی در ابتلا به دیابت نقش دارد از جمله ی این ویروس ها می توان بهCoxsackievirus B ,Coxsackievirus A, poliovirusو echovirusاشاره کرد.

براساس نتایج تحقیق اخیر که در مجله ی Diabetologiaمنتشر شده است کودکانی که به عفونتهای آنتروویروس مبتلا می شوند 48 درصداحتمال بیشتری برای ابتلا به دیابت دارند.

این تحقیق توسط دکتر Tsai Chung-Liو همکارانش از دانشگاه پزشکی چین درتایوان  انجام شد.

محققان برای بررسی ارتباط عفونت آنترویروسی (EV) و متعاقب آن ابتلا به دیابت از اطلاعات ثبت شده درسیستم بیمه ی سلامت ملی تایوان استفاده کردند. آنها آمارشیوع  دیابت نوع 1 را در کودکان و نوجوانان زیر 18 سال دراین پایگاه اطلاعاتی درفاصله ی سالهای 2000 تا 2008 و ابتلا این افراد به عفونت های آنتروویروسی را بررسی کردند.

آنالیز این داده ها نشان داد شیوع دیابت نوع 1 درمیان  کودکانی که به عفونت های EVمبتلا شده بودند ازگروهی که به این عفونت های ویروسی مبتلا نشده اند، بیشتر است(5.73در برابر 3.89درهر 100 هزار بیمار درسال). نرخ شیوع دیابت در کودکان مبتلا به عفونت EV48 درصد بیش از کودکانی بودکه به عفونت EVمبتلا نشده بودند.

محققان می گویند: کشورهایی مانند فنلاند و سوئد بالاترین نرخ ابتلا به دیابت نوع 1 را در سراسر جهان دارند اما میزان ابتلا به عفونتهای آنتروویروسی در این کشورها بسیار پایین است بنابراین  فاکتورهای ژنتیکی عامل اصلی بالا بودن ابتلا به دیابت  نوع 1 دراین کشورها محسوب می شود. اما در مناطقی مانند آفریقا، آسیا و آمریکای جنوبی که شیوع دیابت نوع 1 اندک اما در حال رشد است و شیوع عفونت های آنتروویروسی در این مناطق بالا است، فاکتورهای زیست محیطی مانند عفونت آنتروویروسی ممکن است  نقش حیاتی درافزایش ابتلا به دیابت نوع 1 در این  مناطق داشته باشد.

آنها می افزایند: درتایوان که شیوع دیابت نوع 1 نسبتاً پایین است افزایش شیوع این بیماری در دهه های اخیر می تواند عمدتاً با گسترش اندمیک (بومی) نسبتاً بالای عفونت آنتروویروسی در کودکان تایوانی مرتبط باشد زیرا در این  دوره ی زمانی  کوتاه جریان ژنی  و رانش  ژنتیکی تأثیر  بسیار کمی در ابتلا به این بیماری می تواند به جا گذارد.

آنها نتیجه گیری می کنند  که در این مطالعه ی کوهورت گذشته نگر درسطح ملی، ارتباط مثبتی بین ابتلا  به دیابت نوع 1 و عفونت EVیافته اند. محققان  می گویند: استراتژیهای پیشگیرانه  نظیر واکسیناسیون بر علیه عفونتهای EVمی تواند شیوع  دیابت نوع 1 را درتایوان و سایر کشورهای آسیایی کاهش دهد.

منبع-diabetestma