2slide7

بر اساس پژوهش یک تحقیق که در سمینار ESC  بواسطه دکتر Huaidong Du  از آکسفوردبیان شد، نشان داده شد که مصرف روزانه  میوه ها می تواند ریسک مبتلا شدن به بیماری قلبی و عروقی را تا 40 درصد کم کند. این پژوهش نتیجه  یک تحقیق گسترده است که به مدت 7 سال و بر روی بیشتر  از نیم میلیون فرد در چین انجام شد. به بیان دکتر Du؛ ” بیماری های قلبی و عروقی شامل بیماری ایسکمی قلبی و سکته است که در حال حاضر یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در جهان بشمار می رود. بهبود رژیم غذایی و سبک زندگی یکی از عوامل حیاتی برای کاهش خطر ابتلا به بیماری قلبی و عروقی در عموم مردم است، اما حجم زیادی از این مدارک مربوط به کشورهای غربی هستند، نه شرقی.” وی در ادامه افزود، ” الگوی بیماری های قلبی در کشور چین با کشورهای غربی متفوت است، در چین دلیل اصلی مرگ ومیر ناشی از بیماری های قلبی و عروقی به دلیل سکته ی قلبی است ولی در کشورهای غربی،  ایسکمی قلبی دلیل مرگ و میر ناشی از این گروه از بیماری ها است.” در این مطالعه، محققین 451681 آزمودنی که به بیماری قلبی و عروقی مبتلا نبودند را به مدت 7 سال پیگیری کردند. آن ها میزان مصرف میوه در آزمودنی ها را به گروه های هرگز، ماهیانه،  1-3 بار در هفته و 4-6 بار در هفته تقسیم کردند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که بین مصرف میوه و ابتلا به بیماری قلبی و عروقی رابطه ی وابسته به میزان وجود دارد. به عبارت دیگر، هر چه قدر دریافت میوه بیشتر باشد میزان ابتلا نیز کم تر می شود.