confidence
اشخاصي که اعتماد به نفس بالايي دارند،مهارت‌هاي مديريتي سالمي‌دارند و قادرند استرس را به روشي خلاق در زندگي خود هدايت کنند. آنها مي‌توانند مسايل، نگراني‌ها و درگيري‌هاي خود را حل کنند

مریم جنتی روانشناس گفت: انسان‌ها در این زمینه کلا دو دسته هستند دسته اول افرادی هستند که در مقابل چنین اتفاقاتی بهترین و موفق‌ترین راه را انتخاب می‌کنند ولی دسته دوم مهارت کنترل این گونه لحظات را ندارند و دچار بحران جدی می‌شوند.
وی اظهار داشت: افرادی که دچار مشکل می‌شوند باید مدیریت بحران، مهارت تاب آوری و تقویت تحمل را در خود افزایش دهند تا در مقابله با لحظات بحرانی بتوانند بهترین راه را انتخاب کنند.
وی در پایان گفت: این گونه افراد باید در مرحله اول اعتماد به نفس، احساس ارزشمندی، مهارت‌های ارتباطی، حس همدلی، صبر و شکیبایی داشته باشند تا بتوانند در مواقع سخت خود را کنترل کنند و به نحوی مثبت احساس منفی خود را تخلیه و بعد مسئله گشائی کنند.