1

آیا شما فکر میکنید ران پاهایتان  چاق است و شلوار جین  یا شلوارک نمیتوانید بپوشید ؟ در این پست با ما همراه باشید تا براحتی ران پاهای خودرا لاغر کنید .فقط توصیه وراهنمایی ما کافی نیست، بلکه در این زمنیه باید شما هم پشتکار داشته  باشید

قسمت اول- شروع آسان, ثابت قدم

1-چهارتا پنج دقیقه  را ه بروید تا ماهیچه هایتان گرم شود مثل تصویربالا

1

2-کشش عضله هرکدام بمدت 20 ثانیه

2

3-تنه زدن به مدت 10 دقیقه یا جایگزین آن پرش از طناب بمدت  10 دقیقه

3

4-باز کردن پاها تا عقب این حالت پشت ضربه نامیده میشود

45-بلند کردن زانوها تا کمر

5

6-پیاده روی حدود 5 دقیقه برای آهسته کردن ضربان قلب

67-اسکات یا رول پا

اسکات پا یعنی باز کردن پاها به ا ندازه عرض شانه بطوریکه پاها کاملا باز باشد

رول پا: پا باید در حالت دایره ای باشد

7

:

 

8-کشش و یا راه رفتن در اطراف به مدت 15 ثانیه برای خنک کردن.

8

9- سعی کنید  مقدارزیادی آب بنوشید

9