WQ

چربی ها ، قند و شکر پر مصرف ترین مواد غذایی در کشورهای آسیایی به شمار می آیند که علاوه بر چاقی باعث پیر شدن چهره نیز می شوند؛ پوست را پیر می کنند و سلول های زیر پوستی را تخریب می کنند.

بررسی ها نشان می دهند برخی مواد غذایی از رسیدن خون به پوست جلوگیری می کنند و مانع تنفس پوست می شوند از این رو روند پیر شدن پوست را افزایش می دهند.

indexert6er64e64

hujyuyu

indexretet46464

indexdrtertet

indexWW

indexe46e46436