عکس های میوه درخت نان یا برد فروت

 

درخت نان، یا همان برد فروت (Breadfruit) نام یک میوه است. عکس های میوه و درخت نان یا برد فروت را با کیفیت و سایز استاندارد جهت آشنایی شما با این میوه ی کمیاب در ایران آشنا می کنیم. تصاویر این میوه ی جالب و بزرگ را ببینید. این میوه را اکثریت ما از نزدیک ندیده ایم اما می توانیم با مشاهده تصویر میوه ی درخت نان یا برد فرود، تا حدودی با آن و ظاهرش آشنا شویم.

این میوه، بافتی شبیه به سیب زمینی دارد و با آن غذاهای مخنلفی درست می کنند. همچنین آنرا به صورت سرخ کرده نیز مصرف می کنند.

 Breadfruit (3)

Breadfruit (10)

عکس های میوه درخت نان یا برد فروت

Breadfruit (13)

Breadfruit (15)

Breadfruit (22)

عکس های میوه درخت نان یا برد فروت

Fruit of Breadfruit, Moraceae, French Polynesia

Breadfruit (28)

عکس های میوه درخت نان یا برد فروت

Breadfruit (35)

عکس های میوه درخت نان یا برد فروت

Breadfruit (37)

Breadfruit (39)

عکس های میوه درخت نان یا برد فروت

Breadfruit (53)

Breadfruit (55)

عکس های میوه درخت نان یا برد فروت

عکس های میوه درخت نان یا برد فروت

Breadfruit (58)

عکس های میوه درخت نان یا برد فروت