324328-viber-for-android
کسانی که از این شبکه ها استفاده می کنند، دچار افسردگی می شوند این کاربران نسبت به افراد عادی افسردگی بیشتری از خود نشان داده اند.

 

کسانیکه بیش از حد از شبکه‌های اجتماعی مانند وایبر استفاده می‌کنند افرادی کمرو و گوشه گیر هستند.
امیرهوشنگ مهریار، روانشناس گفت: کسانیکه بیش از حد از شبکه‌های اجتماعی مانند وایبر استفاده می‌کنند، افرادی کمرو و گوشه‌گیر هستند.
وی افزود: استفاده بیش از حد از وایبر توسط کسانی صورت می‌گیرد که به دلایلی با اجتماع رابطه برقرار نمی‌کنند وایبر وسیله‌ای برای پر کردن خلأ این افراد می‌شود.
این روانشناس ادامه داد: وایبر بهانه‌ای برای افراد گوشه گیر است که آن را وسیله‌ای جایگزین برای ارتباطات اجتماعی خود قرار می‌دهند.
مهریار اظهار داشت: در خانواده‌هایی که استفاده بیش از حد از وایبر دیده می‌شود این وسیله بهانه‌ای برای دوری آن‌ها از یکدیگر به شمار می‌رود. دوری این خانواده‌ها از یکدیگر به دلیل دیگری اتفاق می‌افتد و خود را به صورت استفاده بیش از حد از این وسیله نمایان می‌سازد.