قطره-انتی-میگرن

قطره‌ آنتی‌ میگرن‌ به‌ عنوان‌  جلوگیری کننده‌ و از بین برنده  حملات‌ میگرنی‌ و سردرد هایی با منشاء عصبی‌ بکار می‌رود.

اشکال دارویی
Drop: 30 ml

فارماکوکینتیک
قطره‌ آنتی‌ میگرن‌ از عصاره‌ هیدروالکلی‌ گیاهان‌ زیر تهیه‌ می‌شود:

۱. دانه‌ رازیانه ‌۳۰%Foeniculum vulgare

۲. ریشه‌ سنبل‌ الطیب ‌۳۰%Valeriana officinalis

۳. پوست‌ ساقه‌ بید ۲۰%Salix alba

۴. برگ‌ بادرنجبویه ‌۲۰%Melissa officinalis

هشدارها
۱ ـ مصرف‌ مقادیر زیاد این‌ فرآورده‌ ممکن‌ است‌ ایجاد خواب‌ آلودگی‌ نماید، بنابراین‌ هنگام‌ رانندگی‌ یا کار با ابزاری‌ که‌ به‌ هوشیاری‌ کامل‌ نیاز دار، احتیاط شود.

۲ ـ در افراد حساس‌ به‌ اسید استیل‌ سالیسیلیک‌، مبتلا به‌ آسم‌، زخمهای‌ حاد گوارشی‌، هموفیلی‌، نقرس‌،کمی‌ پروترومبین‌ خون‌ با احتیاط مصرف‌ شود.

۳ ـ ایمنی‌ مصرف‌ این‌ فرآورده‌ در دوران‌ بارداری‌ و شیردهی‌ به‌ اثبات‌ نرسیده‌ است‌.

تداخل دارویی
از مصرف‌ همزمان‌ این‌ فرآورده‌ با سالیسیلات‌ها باید خودداری‌ شود. مصرف‌ این‌ فرآورده‌ موجب‌ تشدید اثر سایر داروهای‌ آرام بخش‌ می‌گردد

مقدار مصرف
به‌ محض‌ شروع‌ اولین‌ آثارحمله‌ میگرنی‌ ۴۰ ـ ۳۰ قطره‌ در یک‌ فنجان‌ آب‌ سرد ریخته‌ و میل‌ شود. در صورت‌ لزوم‌ می‌توان‌ بعد از یک‌ ساعت‌ مصرف‌ دارو را تکرار نمود. جهت‌ پیشگیری‌ ازحمله‌ میگرنی‌ و سردرد می‌توان‌ صبح‌ وشب‌ مطابق‌ دستور فوق‌ مصرف‌ نمود.