intra ocular contact lenses
بسیاری از جراحان اروپایی کاشتن لنز داخل چشمی مولتی فوکال و تطابقی توام را نسبت به لنزهای رایج، ترجیح می‌دهند.

رضا صعودی متخصص چشم اظهار داشت: عمل کاشت لنز به صورت یک عمل جراحی کامل و در اتاق عمل صورت می‌گیرد و بعد از بی حسی که معمولا به صورت بیهوشی عمومی انجام می‌گیرد، با ایجاد برش در کنار قرنیه لنز داخل  چشمی را در اتاق قدامی و در جلو عدسی اصلی بیمار قرار داده و سپس برش ایجاد شده با فلزات دوخته می‌شود.
وی افزود: بعد از 4 یا 6 هفته بخیه برداشته می‌شود و بیمار چند روز بعد از عمل ممکن است احساس درد داشته باشد و دید نهایی بیمار به بعد از کشیده شدن بخیه موکول می‌شود.
صعودی بیان کرد: در این عمل کیفیت قرنیه تغییر نمی‌کند،، همچنین تجهیزات پیچیده برای عمل نیاز نیست و قابل برگشت بودن عمل و قدرت اصلاح نزدیک بینی از مزایای کاشت لنز محسوب می شوند.
صعودی خاطر نشان کرد: آسیب به قرنیه و از دست رفتن شفافیت، ایجاد گلوکوم(آب سیاه)، ایجاد کاتاراکت و دوره نقاهت طولانی از مهم ترین عوامل کاشت لنز محسوب می‌شوند.