chronic

امراض روانی وبیماریهای مزمن به طور جداگانه  نصف  جمعیت ایالات متحده را تحت تأثیر قرار داده  است. مقصود از این تحقیق که بواسطه پژوهشگران دانشکده  بهداشت دانشگاه ملی صورت گرفت تاثیر اثرات متقابل بین بیماریهای مزمن و  امراض روانی  بود.

پژوهشگران اطلاعات بدست آمده از39954 شرکت کننده در مطالعه ای  که در سال 2009 درکالیفرنیا  بروی پریشانی و اختلالات روانی و چهار بیماری مزمن : دیابت نوع 2، فشارخون بالا، آسم و بیماریهای قلبی انجام شده بود، را تجزیه و تحلیل کردند. در این تحقیق از شرکت کنندگان سوالاتی در زمینه ی پریشانی های روانی  و  بیماریهای مزمن فوق  پرسیده شده بود.

دانشمندان دریافتند بیماریهای مزمن گزارش شده، سن، جنسیت، قوم یا نژاد، وضعیت فعلی سیگار کشیدن  افراد ، اعتیاد به الکل و فعالیت  فیزیکی متوسط، بطور قابل توجهی با انواعی از پریشانی های روحی  و اختلالات روانی مرتبط  می باشند.

شرکت کنندگان مبتلا به بیماریهای مزمن، جوان، افراد اسپانیایی تبار، سیگاری ، معتاد به مشروبات الکلی و فاقد فعالیت بدنی متوسط و افراد چاق نسبت به سایرین بیشتر به پریشانی و اختلالات روانی اشاره کردند.

نتایج تحقیق نشان داد زنان 1.39  بار نسبت به مردان  بیشتر به پریشانی و اختلالات روانی اشاره  کردند. افراد سیگاری  1.95بار بیش از افراد غیر سیگاری به اختلالات روانی و پریشانی روحی اشاره نمودند  و شرکت  کنندگانی که به فعالیت  فیزیکی متوسط می پرداختند نسبت به افرادیکه  فاقد فعالیت  فیزیکی متوسط بودند 0.79کمتر به پریشانی روانی و اختلالات روحی در گزارشات خود اشاره کرده بودند.