discipline_0
با اینکارها، کودک ممکن است قبل از اینکه والدین متوجه مشکل وی شوند، دچار افسردگی و اعتماد به نفس پایین در ادامه عمر خود شودپس حتی الامکان از انجام آنها صرفنظر کنید.

امیر هوشنگ مهریار، روانشناس گفت: تشویق کردن کودک در هر قدم تازه‌ای که بر می‌دارد، همچنین مقایسه نکردن وی با سایر کودکان می‌تواند در اعتماد به نفس کودک موثر واقع شود.
وی افزود: والدین به جنبه‌های مثبت کودک توجه کنند تا از این طریق اعتماد به نفس وی افزایش یابد. همچنین تشویق و تعریف کردن از کارهایی که کودک در آن پیشرفتی داشته است، می‌تواند در میزان اعتماد به نفس وی تاثیر بگذارد.
این روان‌شناس با اشاره به اینکه نادیده گرفتن کارهای بد کودک تا حد امکان اعتماد به نفس را در وی ایجاد می‌کند، اظهار داشت: رابطه خوب با کودک و داشتن انتظاراتی از وی در حد امکاناتش می‌تواند اعتماد به نفس بالایی را در وی به وجود بیاورد، همچنین در صورتیکه به کودک تذکر جدی داده نشود نیز اعتماد به نفس وی بالا می‌رود.
وی تصریح کرد: سخت گیری‌های بی‌مورد برای کودک به خصوص مقایسه وی با همسالانش می‌تواند در کاهش اعتماد به نفس وی تاثربه سزایی داشته باشد.