عکس های میوه ی بلوبری یا قره قاط (قره قات)

 

جدیدا نام میوه ی بلوبری را بیشتر می شنویم. یکی از خصوصیات اینترنت و دنیای مجازی، آشنایی با میوه های سراسر جهان است که در دسترس نیستند و می توانیم آن ها را در سایت ها ببینیم. عکس های میوه ی بلوبری با کیفیت بالا و سایز استاندارد تهیه شده است. به میوه بلوبری, قره قاط (قره قات) نیز می گویند. با مشاهده ی این تصاویر با میوه ی بلوبری و شکل ظاهری آن بیشتر آشنا می شوید.

واژه لاتین میوه بلوبری, blueberry است.

برای همه ی ما آشنایی با هر چیز جدیدی جذاب است بخصوص اگر میوه ای باشد که در اطرافمان کمتر یافت می شود. ما نیز هدفمان آشنایی بیشتر شما با میوه هایی است که کمیاب هستند و تماشای آن ها برای شما جذابیت داشته باشد.

 عکس های میوه ی بلوبری یا قره قاط (قره قات)

عکس های میوه ی بلوبری یا قره قاط (قره قات)

عکس های میوه ی بلوبری یا قره قاط (قره قات)

عکس های میوه ی بلوبری یا قره قاط (قره قات)

عکس های میوه ی بلوبری یا قره قاط (قره قات)

عکس های میوه ی بلوبری یا قره قاط (قره قات)

عکس های میوه ی بلوبری یا قره قاط (قره قات)

عکس های میوه ی بلوبری یا قره قاط (قره قات)