inheritance

آیا می دانستید طلاق گرفتن در افراد هم ریشه در ژنتیک و وراثت آنان دارد به تازگی دانشمندان این ژن که به ژن طلاق معروف است را کشف کرده اند .

مطالعات جدید مخققان نشان می دهد طلاق زمینه وراثتی دارد و این امر می تواند شدت آن را در زندگی مشترک میان همسران کم یا زیاد کند.

بررسی ها نشان می دهند، برای اولین بار مخققان موفق به شناسایی ژن طلاق در زنان و مردان شده‌اند و به این ترتیب با تشخیص ژن مزبور می‌توان پیش بینی کرد که کدام فرد ممکن است ازدواج ناموفق و پرکشمکشی داشته باشند.

گفتنی است، دانشمندان با انجام آزمایشات و مطالعاتی بر روی داوطلبان زیادی دریافتند آن دسته از ارادی که این ژن در بدنشان وجود دارد در نسل های بعدی شان نیز این ژن خود را پیشرفته تر نشان می دهد از این رو این افراد باید قبل از ازدواج به مشاور و روانشناس در تعداد دفعات متوالی مراجعه کنند.