robot-and-frank-poster-1352730611202

بازی با روبات و صحبت و همنشینی با آن  از ناهنجاری‌ رفتاری سالمندان می‌كاهد وبا این کارها به آرامش خاطر می‌رسند.

کار‌شناسان اعتقاد دارند در آینده روبات‌ها نقش مهمی برای نگهداری از سالمندان خواهند داشت.

گفتنی است، کار‌شناسان دانشگاه اوزاکای ژاپن اعتقاد دارند روبات‌ها می‌توانند از سالمندان نگهداری کنند و آن‌ها را جابه جا کنند و حتی با آن‌ها صحبت کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند، کار‌شناسان در حال طراحی روبات‌هایی هستند که دارای توانایی‌های بصری برای شبیه سازی حالات چهره انسان‌ها هستند تا به این ترتیب بتوانند در یک مکالمه بازخوردهای مناسبی از خود نشان دهند.
روبات‌های مخصوص نگهداری سالمندان ساخته شده توسط دانشمندان این دانشگاه می‌توانند توسط سنسورهای ویژه بر وضعیت سلامت سالمند کنترل داشته باشند و در صورت بروز هرنوع علائم غیر عادی به پزشکان معالج سالمند سریعا اطلاع رسانی انجام دهند.