parenting-tips
شاید جدا کردن اتاق خواب کودک آنقدرها هم که تصور می شود سخت نباشد، فقط کمی استقامت می خواهد و چند شبی بد خوابی؛ اما لازم و ضروریست

شروع سوالات جنسی کودکان با این عنوان که من از کجا آمده ام و مقایسه آلت تناسلی با خواهر یا بردار و… به عنوان مسائل مهمی ذهن والدین را به خود مشغول کرده است. از این رو یک روانشناس کودک و نوجوان به بیان راهکارهایی درباره نحوه برخورد با کنجکاوی های جنسی کودکان پرداخت.

دکتر مهناز استکی در گفتگو با شفا آنلاین اظهار داشت: در واقع یکسری از کنجکاوی ها طی دوران رشد کودک می تواند طبیعی باشد؛ برای نمونه استمنا کردن( خودارضایی) که البته خیلی زیاد نیست؛ اما به کودک احساس توجه بیشتر به یک عضو( دستگاه تناسلی) از بدنش دست می دهد.

وی ادامه داد: کودک با دست زدن به آن عضو احساس لذت می کند البته نه آن لذت دوران بزرگسالی؛ بلکه به گونه ای که با لمس گوشش هم دچار این حس لذت می شود؛ به رغم طبیعی در نظر گرفتن سیر این کنجکاوی طی دوران رشد- اما بايد توجه داشت كه ماندگاری آن دیگر طبیعی نیست.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران خاطرنشان کرد: طی دوران رشد؛ درست زمان شروع کنجکاوی جنسی؛ در مغز چیزی به عنوان ” بازداری” شکل می گیرد.

وی افزود: در صورتی که کودک دچار کنجکاوی های جنسی یا غیر از آن شود؛ والدین تنبیه کردن یا آزاد گذاشتن را پیش رو می گیرند.اما باید در نظر داشت که با افزایش تنبیه؛ تمایل کودک به کنجکاوی هم بیشتر می شود.

استکی گفت: حال با بزرگ جلوه دادن کنجکاوی کودک از سوی والدین؛ یا این که برایشان عجیب باشد و کودک را با تنبیهات شدید در تنگنا قرار دادن، موجب می شود که بازداری در حال شکل گیری در مغز خودش را نشان دهد.

وی با اشاره به این که بازداری در مراحل رشد دوران نوجوانی هم دیده می شود؛ بیان کرد: برای نمونه منع نوجوان از پوشیدن رنگی خاص در نوع پوشش، وی را به اصرار برای پوشیدن همان رنگ نیز وا می دارد.

وی همزمان با آغاز کنجکاوی های جنسی،در مرحله اول – بدون توجه- حواس کودک را پرت کردن؛ را به والدین توصیه و تصریح کرد: البته گاهی اوقات کنجکاوی های جنسی کودکان بر اثر اشتباهات رفتاری والدین هم ایجاد می شود.

روانشناس کودک و نوجوان بیان کرد: برای نمونه کودک 5 ساله ای که هنوز با والدین به حمام می رود؛ در حالی که کودک در این سن باید بداند که بدنش برای خودش است و کسی هم اجازه ندارد به بدنش دست بزند؛ در غیر این صورت استارت سوء استفاده های جنسی آغاز می شود.

وی با اشاره به این که متأسفانه ما در این زمینه آموزش نداریم؛ تأکید کرد: در واقع با ایجاد و مطرح کردن سوالات و کنجکاوی های جنسی کودکان؛ در صورت عدم پاسخ دهی والدین به آنها به تبع حس کنجکاوی کودکان افزایش می یابد.

خوابیدن کودک در اتاق خواب والدین اشتباه است!

وی یکی دیگر از اشتباهات رفتاری والدین را خوابیدن کودک در اتاق خواب خودشان برشمرد و یادآور شد: برای نمونه کودک 5 تا 7 ساله ای که به جای اتاق خود در اتاق والدین شب را صبح می کند؛ 100 درصد اشتباه است.

استاد دانشگاه تأکید کرد: در این صورت والدین با تفکر این که کودک خواب است؛ روابط جنسی برقرار می کنند در حالی که گوش هرگز نمی خوابد؛ بلکه هنگام خوابیدن هر فرد ساقه مغزش بیدار است و از راه شنیداری اطلاعات را می برد و پردازش می کند.

لزوم آموزش دیدن والدین درباره کنجکاوی های جنسی کودکان

وی با تأکید بر این که والدین باید درباره تربیت جنسی کودک آموزش ببینند،خاطرنشان کرد: در واقع این آموزش ها باید در مهد کودک ها به والدین آموزش داده شود؛ از این رو نقش والدین در این امر اهمیت بسزایی دارد، در حالی که اگر والدین درباره نحوه برخورد با این کنجکاوی بدون اطلاع باشند؛ ممکن است به صورت یک اختلال در آید.

چه زمانی به کنجکاوی های جنسی کودکان پاسخ دهیم؟

استکی زمان مشخصی را برای پاسخ دهی به کنجکاوی های جنسی کودکان مشخص نکرد و اظهار داشت: در واقع زمان پاسخ دهی به سوالات جنسی کودکان به زمان آغاز سوالات بر می گردد.

وی تأکید کرد: در واقع افزایش سوء استفاده های جنسی از کودکان در سطح دنیا ناشی از عدم نا آگاهی کودکان درباره مسائل جنسی است که آموزش به شیوه مناسب این موضوع به کودکان بر عهده والدین است.
سلامت نیوز: خوابیدن کودک در اتاق خواب والدین ممنوع!