nervenzellen

حركات نماز بر جريان خون در مغز، تاثيرات مثبت فراواني داشته باشد. در هنگام سجده با متمايل شدن سر به سمت پايين، جريان خون به سمت مغز افزايش مي‌يابد همچنين خم شدن بدن بر روي خود هنگام سجده، به جهت‌گيري خون از اطراف بدن به سمت اعضاي دروني و مغز كمك مي‌كند

هارولد بور از دانشگاه ییلبرای اولین بار با انجام یک آزمایش سادهبه وجود میدان مغناطیسی در اطراف موجودات زنده پی برد.

همان گونه که می دانید در بدن ما میلیون ها عصب وجود دارد که کار انتقال پیام در بدن ما به وسیله ی تحریک الکتریکی این عصب ها صورت می گیرد.

اگر انسان در هر نقطه از زمین رو به قبله بایستد میدان مغناطیسی بدنش بر میدان زمین منطبق می گردد و در مدتی که در نماز است،میدان بدنش منظم می شود.

یکی از نکات جالبی که پروفسور بور به آن دستیافته بود، این بودکه در بدن تمام دانشجویان مؤنث ماهی یک بار تغییر ولتاژ شدید ایجاد می شود و میدان بدن به منظم ترین حالت خود می رسد و به همین دلیل است که زنان در این مدت نیاز ندارند که نماز بخوانند.

اخیراً هم کشف شده است که علت اینکه قلب زنان منظم تر و قوی تر از مردان می زنددلیل آن همین تغییر ولتاژ است.

نماز و بارهای الکتریکی

بارهای زائدی که در اثر تحریکات الکتریکی اعصاب به وجود می آیند، مانند میدان بدن بر امواج مغزی اثر سوء دارند و این اثرات در نواحی که اعصاب در آن تحریک بیشتری دارند خطرات جدی تری ایجاد می کنند و باید هرچه سریع تر از آن نواحی دور شوند.

به طرز حیرت آوری می بینیم که این نواحی دقیقا باید در وضو شسته شوند و طبق تحقیقات صورت گرفته، بهترین راه دفع بارهای زائد استفاده از یک ماده رسانای بی ضرر و در دسترس مانند آب است و هرچه این آب خالص تر باشد، اثر گذارتر خواهد بود.

نماز و امواج مغزی

با دفع بارهای زائد بدن در وضو امواج مغزی در ایده آل ترین حالت قرار می گیرند.

علاوه بر آن حالت تمرکزی که در هنگام نماز در انسان به وجود می آید تشعشع امواج آنها را به اندازه قابل توجهی بالا می برد و توانایی مغز را در تولید این امواج بیشتر می کند.