strategydisc

مواج صوت موجب می‌شود بافت سلول دچار لرزش شود و دمای آن افزایش یابد. این امر باعث کشته شدن سلول‌های سرطانی منطقه  می‌شود.

شکل جدیدی از امواج صوتی تومورهای سرطانی را از بین می برد. پزشکی احیا کننده یک منطقه در حال تغییر از پزشکی با پتانسیل بالا در درمان بافت های آسیب دیده و اندام است که منظور استفاده از سلول های بنیادی برای تولید بافت جدید و یا اندام مورد استفاده قرار می گیرد.

استراتژی در زمینه مهندسی بافت و طب احیا کننده، اغلب از داربست 3D به تقلید از ماتریکس خارج سلولی طبیعی است. این ماتریس به عنوان الگو ساختاری است که  از اتصال سلول ها پشتیبانی می کند.

تیم دانشگاه واشنگتن دریافتند روش جدید داربست سلولی طبیعی در پزشکی احیا کننده  یک روش برای از بین بردن تومورهای سرطانی می باشد و این یک تکنیک ساده است که با استفاده از انفجار میلی ثانیه به طول امواج اولتراسوند با شدت بالا می توان تومورهای سرطانی را درمان کرد.

محققان توضیح می دهند که امواج صوتی قدرت بالا زیر 20 هرتز، محدودیت فرکانس های پایین تر از شنوایی انسان که با گوش انسان شنیده نمی شود می تواند درمانی نوین در تخریب سلول ها باشد.