ways-in-which-marriage-counselling-can-help-you

در ازدواج اغلب شرایط و معضلاتی وجوددارد که به تنهایی حل و فصل نمی شود . فقط یک مشاوره ازدواج  می تواند این موانع را از بین ببرد و راه را به شما نشان دهد. در اینجا چند راه که در آن مشاوره ازدواج می تو اند به شما کمک کند  معرفی می کنیم

1-برای ارتباط بهتر به شما کمک می کند

برای ازدواج موفق برقرار ارتباط موثر با یکدیگر بسیار مهم است . با این حال یک مشاوره ازدواج می تو اند به شما کمک کند. او می تواند بعنوان یک پل بین شما دو نفر باشد و به شما کمک کند تا دیدگاههای یکدیگررا بهتر درک کنید

2-به شما پاسخ می دهد

صحبت کردن با مشاوره ازدواج می تواند برای جستجوی پاسخ، به شما آرامش بدهد

3-یادآوری ازدواج

وقتی در ازدواج همه چیز زشت می شود شما  تعجب می کنید که چرا عشق شما در وهله اول سقوط کرد و باعث شکست عشقی شد. این شک و تردید  می تو اند مشکلات زیادی را بوجود آورد و حتی باعث می شود که به تصمیم خود شک کنید. اگر شما همه بدنال مشاور ازدواج هستید می تواند به شما یاد آوری کند هنوز شما می تو اند عشق را پابرجا نگهدارید

4- این می تواند به شما دیدگاه تازه ای بدهد

 وقتی بحث ها و درگیری ها به بن بست رسیده است . می تواند به شما راه حل های خوبی بدهد در این مواقع  مشاوره ازدواج می تو اندیک دیدگاه تازه در مورد موضوعات مختلف بدهد که استرس و ناهماهنگی نداشته باشد

5-به شما کمک می کند که همسرتان را ببخشید

 ازدواج یک امر مشکل است  و اغلب می تواند بدترین موارد را به ارمغان بیاورد و پراز کینه است پس صحبت کردن با یک مشاوره ازدواج می تواند به شما کمک کند که با شریک زندگی تان خوب صحبت کنید

6- این می توتند به شما کمک کند که بصورت گروهی کار کنید

هنگامی که شما به یک مشاور ازدواج بروید این نشان دهنده این است که هنوز به همسرتان علاقمند هستید. هردوی شما به همان اندازه مسئول موفقیت و شکست رابطه خودتان هستید