chewing_gum_good_or_bad_for_teeth

خوشبینانه ترین طول عمر برای دندان پرشده ، ۱۵سال در نظر گرفته میشود. اتفاقهای مختلفی ممکن است برای یک پرکردگی دندانی بیفتد و بنابراین لازم است از مواد خوراکی که برای دندان پرشده مضر و خطرآفرین هستند اجتناب کنید

تحقیقات اخیر پژوهشگران فرانسوی نشان داده است جویدن ؟آدامس برای دندان های پر شده اثر تخریبی دارد. در واقع جویدن آدامس باعث آزاد شدن ترکیب های موجود در آمالگام می شود و دندان های پر شده را زودتر خراب می کند.

بررسی ها نشان می دهند،آمالگام ماده پوشاننده دندان های پر شده است و از 50 درصد پودر طلا، زینک و مس و جیوه تشکیل شده است.

گفتنی است، وقتی آدامس جویده می شود بزاق دهان ترشح می شود و این بزاق باعث آزاد شدن جیوه آمالگام می شود و در نتیجه باعث خرابی دندان های پر شده می شود.

نتایج مطالعات نشان می دهند، اگر دندان هایتان را پر می کنید چند ماه نباید آدامس جویده شود در عیر این صورت پس از مدتی دوباره دندان هایتان خراب می شود و باید به دندان پزشک مراجعه کنید.