1377772_794

بررسی ها نشان می دهند بر این اساس ، افراد در شب هایی که قرص ماه کامل کمتر به خواب عمیق فرو می روند و به نوعی بی خوابی دچار می شوند.پزشکان این نتایج را با بررسی بر روی داوطلبان در یک بازه ی زمانی 64 شب بدست آورده اند به طور متوسط این افراد در زمان قرص کامل ماه 20 دقیقه کمتر از مابقی شب ها می خوابیدند و همین طور خواب سبکتری  نیز داشته اند.

تحقیقات جدید نشان می دهند که میزان جاذبه ، گام ها و همین طور نور ماه می تواند بر روی خواب افراد تاثیر گذار باشد.

گفتنی است: ریتم خواب شبانه ی انسان به گام های ماه بستگی و متناسب با آن تغییر می کند.
پزشکان علت این امر را در ترشح میزان ناکافی از هورمون ملاتونین می دانند که در شب های با قرص کامل ماه این اتفاق می افتد و باعث اختلال در چرخه ی خواب شبانه ی افراد می شود.