well-woman
بیماران به طور معمول براى انتخاب پزشک معالج خود بیشتر به شهرت، مهارت و حتی مهربانی پزشک معالج توجه میکنندطبق آخرین نظرسنجی،بیماران از پزشک خانم حساب بیشتری می کشند

زنان و مردان پزشک با شیوه‌هایی متفاوت بیماران خود را درمان و توصیه‌های درمانی را به آن‌ها ارائه می‌کنند. کارشناسان اعتقاد دارند بیماران توصیه‌های پزشکی و درمانی را از پزشکان خانم بیشتر از پزشکان مرد می‌پذیرند.
گفتنی است پزشکان زن در عین حال بیشتر توصیه‌های درمانی در خصوص تغذیه و رژیم‌درمانی به بیماران به نسبت پزشکان مرد ارائه می‌کنند.
کارشناسان اعتقاد دارند پزشکان زن دقت بیشتری در خصوص کنترل وزن و رعایت رژیم غذایی و نحوه‌ی مصرف دقیق داروها دارند و بیماران توصیه‌های آن را بیشتر رعایت می‌کنند.
در عین حال کارشناسان معتقدند بیماران ارتباط بهتری برای بیان مشکلات سلامتی خود با پزشکان زن پیدا می‌کنند.