getty_rm_photo_of_cold_water_on_burnt_hand
درلحظه اول برخورد پوست با این مواد خطرناک حرارت و احساس سوزش ایجاد می شود و بهترین اقدام به محض چنین حادثه ایی شستشوی محل با آب فراوان است آن هم بدون توقف و حدود 30 دقیقه.

در سوختگی‌های شیمیایی محل سوختگی را با آب معمولی شستشو دهید تا آن ماده شیمیایی به میزان فراوان رقیق شود. مسعود داوودی متخصص پوست و مو گفت: کسانی که با مواد شیمیایی سر و کار دارند از ماسک محافظ صورت همچنین دستکش به طور روزمره استفاده نمایند اینگونه افراد باید لباس‌های محافظ را در محیط کار خود بپوشند.
وی افزود: در صورتی که افراد به سوختگی‌های شیمیایی مبتلا شدند موضع سوخته شده را با آب معمولی شستشو دهند تا آن ماده شیمیایی به میزان فراوان رقیق شود در صورتی که خصوصیت بازی یا اسیدی ماده شیمیایی مشخص شد می‌توان درمان‌های مخصوص آن را به کار برد.
این متخصص پوست و مو ادامه داد: در وهله اول که نوع ماده شیمیایی مشخص نیست سریع‌ترین اقدام برای فرد مبتلا به سوختگی شیمیایی شستشوی موضع سوختگی با آب است پس از آن می‌توان از پمادهای ترمیم‌کننده و تسکین‌دهنده استفاده کرد.
وی تصریح کرد: محل سوختگی شیمیایی پس از شستشوی اولیه به ارزیابی نیاز دارد گاهی باید بافت‌های مرده محل سوختگی برداشته شود.
این متخصص پوست و مو بیان کرد: در روزهای اول سوختگی شیمیایی و در موارد خفیف‌تر آن استفاده از پمادهای ضد میکروب و ترمیم‌کننده بهترین راه درمان به شمار می‌رود هر چند تشخیص نوع پماد لازم برای سوختگی بر عهده متخصص است.