images1

با تکنولوژی جدید میزان و  اندازه دستگاه های سونوگرافی  کوچکتر شده و بکار گیری آنها نیز راحت تر می شود و با استفاده از آنها میتوان کمک زیادتری به مریضها کرد. جدیدا از چندین دستگاه سونوگرافی قابل حمل که زیاد سنگسن نیست در آمبولانس های ایالات تگزاس امریکا بکار رفته  است.

با استفاده از این سیستم کمک پزشک آمبولانس در صورت نیاز بیمار، اقدام به انجام سونوگرافی میکند. سپس تصاویر بدست آمده از طریق شبکه وای فای به پزشک بیمارستان منتقل شده و تشخیص صحیح داده شده و در صورت نیاز اقدام متناسب با آن صورت میگیرد.

تاکنون از این وسیله در تشخیص بسیاری از موارد تروما، خونریزی داخلی، درد شدید شکمی و ایست قلبی استفاده شده و اقدام سریع سیستم درمانی توانسته است کمک بیشتری به بیمار بکند.

بطور مثال در مورد ضربات شکمی یا دردهای شدید شکمی میتوان با سونوگرافی وجود خون یا مایع آزاد در شکم را با استفاده از سونوگرافی به سرعت تشخیص داده و اقدامات درمانی را در آمبولانس شروع کرد. همچنین این سیستم کمک میکند تا وسایل مورد نیاز و پزشک متخصص برای درمان بیمار به سرعت و قبل از رسیدن بیمار به بیمارستان آماده شود.

در یک مورد جالب، بیماری که دچار ایست قلبی شده بود و کمک پزشک نبض بیمار را بعد از انجام عملیات احیا احساس نکرده و قصد قطع عملیات احیا را داشته است با انجام سونوگرافی از قلب بیمار، متوجه ادامه ضربان قلب شده و احیا را ادامه داده و نتیجه آن بازگشت بیمار به زندگی بوده است.