nervousbreakdown1

یک اکیپ از پژوهشگران سوئدی دو جهش ژنتیکی را یافته اندابداع کردند که با رفتارهای بسیار خشونت آمیز  ارتباط دارد. دکتر Jari Tiihonen استاد عصب شناسی در انستیوی کارولینسکا در استکهلم بر این باور است که پژوهش آنها نشان داده است که دلیل ده درصد از جرائم خشونت آمیز به دلیل وجود این دو ژن است.

یکی از این جهش های ژنتیکی در ژنی به نام MAOA است. این جهش موجب یک اتصال کوتاه در کنترل و فرآوری هورمون دوپامین در بدن است. مطالعات قبلی نشان داده است که زیاد شدن این ماده در بدن میتواند موجب رفتارهای تهاجمی در فرد شود بخصوص موقعی که همراه با مصرف مواد و الکل باشد.

جهش ژنتیکی دیگر در ژنی به نام CDH13 است که مانع بوجود آمدن و تکامل اتصالات عصبی شده و کنترل پیام های عصبی را تضعیف میکند. قبلا ارتباط این ژن با بیش فعالی نشان داده شده است.

این محققین میگیویند وجود این دو جهش ژنتیکی میتواند موجب 13 برابر شدن احتمال فرد به ارتکاب به جرائم خشن میشود. نتایج این تحقیق در مجله Molecular Psychiatry منتشر شده است. در این تحقیق 800 نفر از زندانیان فنلاندی بررسی شدند. بعضی از این افراد به علت جرائم غیر خشونت بار مانند دزدی یا قاچاق مواد زندانی شده بودند در حالیکه جرم بعضی ها خشونت ها شدید مانند قتل بود.

سپس دی ان ا DNA این افراد با DNA دو هزار فرد سالم مقایسه شد. در این بررسی مشخص شد که جهش ژنتیکی در ژن های MAOA و CDH13 در کسانی که جرائم خشن انجام داده بودند وجود داشت در حالیکه در افرادی که جرائم غیر خشن مرتکب شده بودند ویا در افراد سالم این جهش ژنتیکی وجود نداشت. این مطالعه نشان داد که رفتارهای خشن میتوانند تحت تاثیر ژن های جهش یافته باشند.