Microdermabrasion

میکرودرم برای همه اشخاص  خوب نیست  و بسیاری از انسانها انجام ندادن آن بهتر است.چون که در غیر اینصورت احتمال دارد پوست آنها بیمار شود اشخاصی که

افرادی که نباید  میکرودرم ابریژن را بکار ببرند:

افرادی که دچار آکنه  فعال یا ضایعات التهابی هستند.با اینکار، بهبود ضایعات به تعویق خواهدافتاد.

افرادی که به علت داشتن آکنه، با داروی ایزوترتینوئین یا رکوتان تحت درمان قرار گرفته اند.همزمان با مصرف این دارو و یکسال بعد از قطع این دارو، نباید از میکرودرم استفاده شود.

وجود هرگونه عفونت در سطح پوست مثل کورک و جوش های باکتریایی یا زگیل ویروسی یا تبخال فعال مانع از کاربرد این روش در مورد افراد مبتلا خواهد شد.

پوستی که دچار آفتاب سوختگی یا زخم باز شده و یا پوست ملتهب باشد، نباید از میکرودرم استفاده کند.

منبع-مه شو