130806132939-large

با دیدن گیاهان و تحمل آنان در برابر آفتاب و آفتاب سوختگی این سوال پیش می آید که چرا آنها نمی سوزند و دلیل این مقاومت چیست؟

نتایج تحقیقات صورت گرفته توسط دانشمندان آمریکایی نشان می‌دهد، مولکول‌هایی که در لایه‌های خارجی برگ گیاه قرار دارند، اثری مشابه کرم ضد‌آفتاب داشته و از گیاه در برابر پرتوهای فرابنفش محافظت می‌کنند.

درحالیکه گیاهان هر روز حمام آفتاب می‌گیرند، اما از توانایی قابل توجهی برای پیشگیری از آفتاب‌سوختگی برخوردار هستند.

محققان دانشگاه پوردو موفق به کشف روندی در گیاهان شده‌اند که باعث ایجاد محافظت طبیعی در برابر آفتاب‌سوختگی می‌شود؛ این نتایج می‌تواند به تولید کرم‌های ضد‌آفتاب موثرتر کمک می‌کند.

به گفته «تیموتی زویر» سرپرست تیم تحقیقاتی، گیاهان در طول روز در معرض پرتوهای فرابنفش شدیدی قرار دارند که می‌تواند منجر به آسیب جدید دی‌ان‌ای گیاه شده و درنتیجه مانع از رشد شود؛ اما گیاهان مولکول‌های خاصی را تولید و به لایه‌های خارجی برگ‌ها ارسال می‌کنند که از گیاه در برابر آسیب‌های پرتو فرابنفش محافظت می‌کند.

این مولکول‌ها، سیناپات استرز (sinapate esters) نام دارند که مسیر نفوذ اشعه فرابنفش- بی (UVB) به عمق برگ گیاه را مسدود می‌کنند.

در این تحقیق، مولکول‌ها به فاز گازی برده و در معرض پرتوهای فرابنفش- بی از یک لیزر قرار داده شدند؛‌ سیناپات استرزهای خاصی که گیاه برای محافظت از پرتو فرابنفش استفاده می‌کند، قادر به جذب پرتوها در طول موج‌های مختلف در طیف فرابنفش- بی هستند.

این خاصیت ضد‌آفتاب طبیعی توانایی بالایی در جذب پرتوهای خشن و مضر برای گیاه دارد که اثر آن تقریبا مشابه عملکرد کرم‌های ضد‌آفتاب موجود در بازار است.

«زویر» خاطر نشان کرد: همیشه فکر می‌کنیم که گیاهان از هر ذره نور خورشید استفاده می‌کنند، اما گیاهان برای بقا و رشد باید از طول‌ موج‌های خاصی استفاده کنند و این ضد‌آفتاب طبیعی به گیاه برای محافظت در برابر پرتو فرابنفش کمک می‌کند.