shutterstock_147578651-300x334
اگر در خانه شومینه دارید  همه ی درزها را به طور کامل نپوشانید و اجازه دهید این گاز خطرناک راهی برای خروج داشته باشد.

دکتر رضوانی گفت: به دلیل این که شومینه هم باعث متساعد شدن گاز CO می‌شود. بنابراین افراد در شب از شومینه برای گرما استفاده کنند.
دکتر فرهاد رضوانی، رئیس اداره آموزش اورژانس کشور در خصوص استفاده از شومینه گفت: علی‌رغم اینکه برای شومینه‌ها دودکش تعبیه شده است، اما به دلیل این که در محیط بسته روشن می‌شود، باعث متساعد شدن مقداری CO گاز منواکسید کربن در فضا می‌شود.
وی با بیان اینکه افراد در شب از شومینه استفاده نکنند، افزود: حتماً قبل از روشن کردن شومینه یا هر نوع بخاری، مسیر خروج دودکش را بررسی کنند و حتماً دقت کنند که ارتفاع کلاهک بخاری در پشت‌بام 50 تا 60 سانتی‌متر باشد.