1377895_895

به گفته محققان ايتاليايي کفش هاي ورزشي خيلي بيشتر از ساير کفش ها مي‌توانند در معرض آلودگي باشند چرا که پاي افراد هنگام ورزش به شدت عرق مي کند و به اين ترتيب بستر مناسبي براي رشد قارچ ها و ميکروب ها فراهم مي شود و به همين دليل فقط هنگام ورزش بايد از اين کفش ها استفاده کرد و پس از 10 بار پوشيدن آن را به خوبي بشوييد تا دچار عفونت هاي قارچي در ناخن و پوست پا نشويد.حالا بررسي ها نشان مي دهند پوشيدن کفش هاي ورزشي نبايد به يک عادت روزانه تبديل شود البته نه به اين علت که افزايش سايز پاها را درپي دارند بلکه خطر بروز عفونت هاي قارچي را افزايش مي دهند.