122612BreastCancerResearch-638x425

جراحی چاقی یا Bariatric   مثل بای پس معده یا باندینگ معده قادر است ریسک ابتلا به دیابت نوع 2 را تا حدود  80 درصد دراشخاصی که اضافه وزن دارند درمقایسه  با مراقبت های استاندارد کم کند

نتایج این تحقیق درمجله ی The Lancet Diabetes & Endocrinology journalمنتشر گردید.

 اضافه  وزن یا چاقی عامل اصلی اما قابل کنترل برای دیابت نوع 2 است. بیش از 80 درصد افراد بالغ مبتلا به دیابت نوع 2 دارای  اضافه وزن بوده یا چاق هستند.

درانگلیس تنها یک چهارم از بزرگسالان (26 درصد) به عنوان افراد چاق درسال 2010 طبقه بندی شدند (نمایه ی توده ی بدنی  آنها  30 کیلوگرم بر متر مربع یا بالاتر است).

از سوی دیگر 3 درصد افراد مبتلا به چاقی شدید (BMIبرابر با 40 kg/m2یا بالاتر) هر سال به دیابت  نوع 2مبتلا می شوند.

 پرفسور Gullifordاستاد بهداشت عمومی درکالج کینگ لندن و همکارانش با استفاده از پرونده ی الکترونیکی سلامت افراد از پایگاه اطلاعاتی تحقیقات بالینی بریتانیا به ارزیابی تأثیر روش های جراحی فعلی برای کاهش وزن بر ابتلا  به دیابت  پرداختند.

آنها 2167 فرد چاق غیردیابتی  را که یکی  از سه  نوع عمل  جراحی کاهش وزن را (باندینگ قابل تنظیم معده بروش لاپروسکوپی،گاسترکتومی آستینی یا بای پس معده) ازسال 2002 انجام  داده بودند، شناسایی کردند و با 2167 فرد در گروه کنترل که سن، جنسیت، نمایه ی توده ی بدنی و کنترل قندخون (مقدار HbA1c) آنها با افراد گروه آزمایش مطابقت داشت اما تحت جراحی کاهش وزن قرار نگرفته بودند، مقایسه  کردند. وضعیت  شرکت کنندگان  حداکثر بمدت  7 سال  (متوسط 2.8سال) پیگیری گردید.

 درمدت پیگیری ،38 مورد جدید ابتلا به دیابت درمیان افرادیکه  جراحی کاهش وزن انجام داده بودند شناسایی گردید، درحالیکه  تعداد موارد جدید  ابتلا به دیابت در گروه  کنترل 177 مورد گزارش شد.

در مقایسه با گروه کنترل، ابتلا به دیابت درافرادیکه  تحت عمل جراحی کاهش وزن قرار گرفته بودند حتی پس از کنترل عوامل مهمی ازجمله : کشیدن سیگار، فشارخون و کلسترول بالا، 80 درصد کاهش یافته بود. به گفته ی پرفسور Gulliford: نتایج نشان می دهد جراحی چاقی ممکن است یک روش بسیار موثر برای جلوگیری  از شروع  دیابت درمردان و زنان  بسیار چاق باشد. ما باید با درک  چگونگی تأثیر جراحی کاهش وزن همراه با مداخلاتی نظیر افزایش  فعالیت بدنی و ترویج تغذیه ی سالم، یک استراتژی کلی  را برای پیشگیری از ابتلا به دیابت  تدوین کنیم.

دکتر Himpensاز بیمارستان  دانشگاه  سنت پیر در بروکسل، بلژیک در اظهار نظر خود درمورد  این تحقیق می گوید: اگر چه این نتایج …. ما را یک  قدم به تأیید اثر جراحی چاقی درپیشگیری ازبروز دیابت نوع 2 نزدیک کرده است اما هنوز سوالات زیادی بی جواب مانده است و شواهد بیشتری برای متقاعد  کردن  متخصصین  غدد درباره ی ماهیت  این تأثیر لازم به گردآوری است.

منبع-diabetestma