101873028-Schiller_bike.530x298

لذت دوچرخه‌سواری روی آب را نسل جدید آن به نام Schiller X1 را تجربه کنید و از آن لذت ببرید

این دوچرخه Schiller X1 نام گرفته و می‌تواند به سرعت تقریبا هشت گره دریایی (14.8 کیلومتر) در ساعت برسد. وزن این وسیله‌نقلیه که توسط انسان نیرودهی می‌شود، به دلیل چهارچوب آلومینیومی‌ براقش فقط 20.5 کیلوگرم است.

دو پیشرانه دوقلو با حرکت به سمت چپ و راست نیاز به سکان را از بین می‌برند و کرجی‌های قابل‌تورم نیز دوچرخه‌سوار را روی آب شناور نگه می‌دارند. این دوچرخه می‌تواند روی آب به صورت برگردان نیز حرکت کند.

شرکت Schiller مدعی است این سامانه آبی را می‌توان ظرف 10 دقیقه مونتاژ کرد و به اندازه‌ای کوچک است که در کاپوت خودرو جا می‌شود.

دوچرخه ابداعی از کایاک سبک‌تر است و دوچرخه‌سوار می‌تواند برای ایجاد نیروی پیشرانش رکاب بزند. این فناوری در رنگ‌های مختلف قابل‌عرضه بوده و مجهز به روشنایی ال ای دی و همچنین دسته فرمان و پدال‌هاست.

بهای سیستم فناورانه مزبور 6495 دلار اعلام شده است.