blood-brain barrier

blood-brain barrier مکانیزم موثری است که مانع  داخل شدن بسیاری از مواد سمی از راه جریان خون به مهمترین ارگان بدن شما یعنی مغزتان میشود. در کنار تمام فوایدی که این سد در ممانعت از مولکول های  زیان آور بیرونی  به مغز دارد قادر است مانع از داخل شدن بسیاری از داروها و  مخصوصا داروهای شیمی درمانی برای معالجه سرطان های مغز شود.

دانشمندان تاکنون از راه های متفاوتی سعی کرده اند تا این سد را شکسته و داروها را به مغز برسانند ولی اکنون روش جدیدی به توسط شرکت CarThera در فرانسه ابداع شوده از در آن از امواج فوق صوتی استفاده میشود.

در این روش دستگاهی که مولد امواج اولتراسوند یا فوق صوت است به جمجمه این افراد متصل میشود. به بیمار حباب های بسیار ریزی تزریق میشود. این حباب ها از طریق جریان خون به مغز میرسند و در آنجا تحت تاثیر لرزش ایجاد شده به توسط دستگاه اولتارسوند میترکند. این ترکیدن حباب ها موجب ایجاد شکاف های بسیار ریزی در سد خونی مغزی میشود و از طریق این شکاف ها میتوان دارو را به دورن مغز رساند.

محققان از این روش تاکنون در تعدادی از بیماران مبتلا به نوعی تومور مغزی به نام گلیوبلاستوما استفاده کرده اند و توانسته اند داروهای شیمی درمانی را به درون مغز آنها بفرستند.