photos.demandstudios.com_227_158_fotolia_1847564_XS

پژوهشگران دانشگاه میچیگان بر پایه پژوهشهای منتج شده  از یک تحقیق توصیه  کردند که فعالیت ورزشی هوازی قبل از سنین مدرسه و در بچه های در معرض خطر ابتلا به سندرم بیش فعالی سبب کاهش نشانه های این سندرم در کلاس و هم  در منزل می شود. دم دمی مزاج بودن،‌توجه نکردن و  ارتباط ایجاد کردن با دیگران از علایم سندرم بیش فعالی به شمار می رود. مدراک موجود نشان می دهد که فعالیت بدنی در کودکان مبتلا به سندرم بیش فعالی اثر مثبتی دارد. یک وهله فعالیت ورزشی در کودکان پیش دبستانی با علایم سندرم بیش فعالی موجب بهبود عملکرد ذهنی،‌بهبود مهارت های حسابی و خواندن در آن ها شد. با وجود این،‌روشن نیست که فعالیت ورزشی منظم در مقایسه با فعالیت های ورزشی نامنظم و وهله ای تا چه اندازه می تواند در بهبود علایم سندرم بیش فعالی مفید باشد. محققین در این مطالعه سعی کردند به این سوال پاسخ دهند. به بیان نویسنده ی مسئول این مقاله؛‌” مطالعات بیشتری در این زمینه لازم است تا روشن شود که چه میزان فعالیت بدنی و با چه تناوبی می تواند برای کودکان مبتلا به سندرم بیش فعالی مفید باشد.” وی در ادامه افزود: ” علارغم وجود سوالات زیاد در این زمینه به نظر می رسد که فعالیت بدنی یک روش مداخله ای مفید برای درمان سندرم بیش فعالی کودکان است.”  در  مقاله ی مرتبط با این مطالعه در مجله ی Journal of Abnormal Child Psychology منتشر شد.

منبع-yourdoctor