doctor with male patient

براساس  پژوهشهای جدید پژوهشگران نشان دادند بیماران دیابتی پیش از آزمایش چربی خون ن احتیاجی  به  گرسنگی 10 تا 12 ساعت ناشتا ندارند.

این تحقیق که در مجله ی Postgraduate Medicine  منتشر گردید، نشان می دهد نتایج آزمایشات انجام شده درحالت  fasting (ناشتا) و non fasting  (غیرناشتا) در مورد مقدار کلسترول LDL  تفاوت بسیار اندکی با یکدیگر دارند. علاوه بر این هیچ تفاوتی در چگونگی پیش بینی مرگ و میر بر اساس این دو گروه نتایج وجود ندارند.علاوه براین دانشمندان مشخص کردند که ناشتا می تواند خطر بالقوه ای در افزایش میزان هیپوگلایسمی در بیماران مبتلا به دیابت نوع1 باشد.

دکتر Saleh Aldasouqi  از دانشگاه میشیگان می گوید: ما به بررسی تأثیر ناشتا بر جواب آزمایش چربی خون در بیماران دیابتی پرداختیم، براساس تحقیقات انجام شده شواهد مستحکم و قانع کننده ای بدست آمده است که نشان می دهد برای بررسی پروفایل چربی بیماران دیابتی نیازی به نخوردن غذا از شب قبل نیست (ناشتا).

از سوی دیگر در مقابل افرادی هستند که ادعا می کنند ارزش اطلاعات بدست آمده از آزمایش در حالت ناشتا برای بررسی ارتباط مقدار چربی خون و خطرات قلبی عروقی با آزمایش غیرناشتا از دست می رود زیرا در حالت غیرناشتا متغییرهای بسیار زیادی ایجاد می شوند که آزمایش را از حالت استاندارد خارج می کنند.

مدیر پزشکی و علوم انجمن دیابت آمریکا دکتر Jack  می گوید: مردم در اندازه گیری بسیاری از آزمایشات با حالت ناشتا به آزمایشگاه مراجعه می کنند دلیل این اقدام حذف متغییرهای اضافی غیرقابل کنترلی است که به دلیل الگوهای غذایی متفاوت ایجاد می شود و تفسیر آزمایشات را بسیار سخت می کند، با وجود این بحث ها تغییراتی در روش استاندارد درمان دیابت انجام شده است و این روش تبدیل به یک روش فردی درمانی شده است که براساس دیالوگ بین دکتر و بیمار طراحی می شود و آزمایشات غیرناشتا (non fasting  ) تبدیل به یک جایگزین قابل قبول شده است.

منبع-diabetestma