بسیاری از تابلوهای پزشکی خارج از استاندارد است و متنی که در آن نوشته شده مغایر با رشته تحصیلی و یا مجوزی است که پزشک در پروانه پزشکی مطب دریافت کرده است.
دکتر غلامحسین نیک نژاد در گفتگو با مهر افزود : بر اساس آئین نامه تدوین شده حداکثر تعداد تابلوهای پزشکی برای هر پزشک 2 تابلو است که باید زمینه تابلو فقط سفید و اندازه آن 50 تا 70 سانتی متر باشد.

وی اظهار داشت : تابلوهای مراکزی نظیر آزمایشگاه و رادیولوژی به علت بزرگتر بودن مکان آن نسبت به مطب ها می تواند  2 برابر اندازه تابلوی مطب باشد و تابلوهای داروخانه ها نیز می تواند به اندازه در ورودی آن باشد.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی گفت : متاسفانه مشاهده می شود که در برخی موارد پزشکان از تابلوهای پزشکی با زمینه های رنگی به غیر از سفید استفاده می کنند که این غیر مجاز است چون این تابلوها فقط برای اطلاع رسانی به مردم است.

وی گفت : تابلوهای پزشکی نباید طوری باشد که باعث جلب توجه مردم شود به گونه ای که مردم را تشویق به استفاده از آن داروخانه یا مطب یا آزمایشگاه خاص کند چرا که مراجعه زیاد مردم باید از طریق سالها فعالیت مطلوب پزشکی در زمینه های تشخیص و درمان ایجاد شود.

نیک نژاد تصریح کرد : سرنسخه های پزشکی باید به اندازه 30 تا 50 سانتی متر بوده و تعداد اقلام دارویی تجویز شده نیز نباید بیش از 3  قلم باشد در صورتی که در کشور برخی پزشکان تا 7 قلم دارو نیز در نسخه تجویز می کنند.

وی ادامه داد : سازمان نظام پزشکی از دانشگاههای علوم پزشکی در خواست کرده است که گزارشهای خود را در مورد تخلفات تابلوهای پزشکی به این سازمان ارائه کنند.