feet-sweating

افزایش تعریق اكثرا در سنین بلوغ و جوانی شروع می شود.كف دست و پا و زیر بغل نواحی شایع ‏آن هستند. اغلب تعریق با استرس شدید شده و با خواب كاهش می یابد

اکثر افراد با مشکل تعریق پاها روبرو هستند اما برای برخی، رطوبت و بوی نامطبوع پاها شدت بیشتری دارد.

سایت «هلث دی» به نقل از انجمن پزشکی متخصصان پا در آمریکا توصیه‌های مفیدی را برای حل مشکل تعریق زیاد پاها ارائه کرده که به شرح زیر است:

– پاهای خود را مرتب و به طور روزانه شست و شو دهید.

– پاهای خود به خصوص بین انگشتان پا را پس از شستشو خوب خشک کنید.

– از پودرهای ضدقارچ برای پاها استفاده کنید.

– از جوراب‌های جاذب رطوبت و با الیاف مصنوعی به جای جوراب‌های تمام پنبه استفاده کنید.

– برای خشک نگهداشتن پاها، جوراب‌های خود را در طول روز عوض کنید.