peptic_ulcers

معده شما یکی از بهترین جاها برای رشد یک میکروب است.باکتری که می تواند در معده زنده بماند و رشد کند.گاهی اوقات هم باعث کاهش وزن شما می شود.

،این یافته حاکی از آن بود که ژن‌ها بر ترکیب میکروب‌های معده تاثیر می‌گذارند. همچنین به گفته متخصصان انگلیسی نوع باکتری که وفور آن بیشترین تاثیر را از ژن‌های میزبان می‌گیرد در افرادی با وزن پایین بالا بوده است.

 ساختار ژنتیکی بدن از طریق آنکه چه نوع از میکروب‌ها در بدن رشد می‌کنند بر چاق یا لاغر بودن فرد تاثیر می‌گذارد. در این بررسی متخصصان انگلیسی یک گروه باکتریایی خاص را شناسایی کردند که در سطح بالایی موروثی هستند و در افرادی با وزن پایین وجود دارند.

پزشکان در بررسی‌های پیشین به ارتباط بین تنوع ژنتیکی و ترکیب میکروب‌های معده با بیماری‌های متابولیسم و چاقی پی برده بودند. به رغم این تاثیرات مشترک، رابطه بین نوع ژنتیک انسان و تنوع میکروب‌های معده مورد غفلت قرار گرفته بود.

در مطالعه جدید، پزشکان ژن‌های میکروب‌های موجود در بیش از 1000 نمونه مدفوع از 416 دوقلو را مورد بررسی قرار دادند. فراوانی انواع خاصی از میکروب‌ها در دوقلوهای همسان که در صددرصد ژن‌هایشان مشترک بودند شباهت بیشتری داشت اما این وضعیت در دوقلوهایی که تنها در نیمی از ژن‌هایشان مشترک بودند مشاهده نشد.

این یافته حاکی از آن بود که ژن‌ها بر ترکیب میکروب‌های معده تاثیر می‌گذارند. همچنین به گفته متخصصان انگلیسی نوع باکتری که وفور آن بیشترین تاثیر را از ژن‌های میزبان می‌گیرد در افرادی با وزن پایین بالا بوده است.

 علاوه بر این موش‌هایی که با این میکروب تحت درمان قرارگرفته بودند نسبت به موش‌های دیگر وزن کمتری به دست آورده بودند و بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که افزایش تعداد این میکروب ممکن است در پیشگیری یا کاهش چاقی موثر باشد.