255505_777
ورزش دادن ماهیچه‌های چشم باعث می شود جریان خون در چشم ها با سرعت بیشتری انجام شود و قدرت بینایی چشم  تقویت شود.
برای تقویت چشم و بینایی راه حل‌های متعددی عنوان شده است که ما در اینجا به‌صورت تصویری به یکی از این روش‌ها می‌پردازیم:
روش مداد

1.برای انجام این حرکت تمرینی جهت تقویت بینایی به یک مداد نیاز دارید. روی بدنه مداد یک عدد و یا یک حرف به اختیار تقریباً در میان طول مداد بگذارید.

2. یکی از دستان خود را باز کنید و مداد را به‌صورت عمودی به نحوی که گویی می‌خواهید روی سقف چیزی بنویسید، به دست بگیرید.

3.بر روی علامتی که روی بدنه مداد گذاشتید زوم و تمرکز کنید.

4.در حالیکه تمرکز خود را بر روی علامت روی بدنه مداد حفظ می‌کنید،مداد را به صورت خود بسیار آرام آرام نزدیک کنید.

5.با نزدیک شدن مداد به صورت و بینی شما، شما آن را بصورت دوتایی می‌بینید. زمانی که آن را دوتا و تار دیدید، عملیات را متوقف کنید.

6. زمانی که مداد را دو تا و تار دیدید، بدون آن که مداد و یا حالت دستتان را تغییر دهید صورت خود را برگردانید و به سوی دیگر نگاه کنید و یا چشمان خود را به مدت حداقل 5 ثانیه ببندید و به چشمانتان استراحت کوتاهی دهید.

7.دوباره به مداد نگاه کنید و سعی کنید آن را به‌صورت یک مداد و واضح ببینید. درصورتیکه دوباره تار دیدید برای مدتی طولانی تر از قبل استراحت کنید و یا به مکانی دیگر خیره شوید و یا چشمان خود را ببندید.

8.با حفظ حالت و جهت صورت و تمرکز بر روی علامت، مداد را به‌صورت افقی و آرام از چشمان و صورت خود دور کنید تا دستتان کاملاً باز شود.

9.گام‌های بالا را دوباره تکرار کنید و مداد را آرام به صورت خود نزدیک کنید. با انجام مکرر این تمرین، بینایی شما بهبود یافته و خود قادر خواهید بود تفاوت را احساس کنید. این تمرین را در روزهای ابتدایی به مدت 5 دقیقه انجام دهید و سپس در روزهای آتی مدت آن را به 10 دقیقه افزایش دهید.