iStock_000020198852Small-380x252

اگر می خواهید گفتگویتان روی کارمندان تاثیربسزایی داشته باشد و موفقیت آمیز و موثر واقع شود به صورت ایستاده و سرپا با آنان سخن بگوئید

چنانچه مدیران به دنبال افزایش خلاقیت و کارایی کارمندان هستند، بجای اینکه در طول جلسات در یک مکان ثابت بنشینند، از آنان بخواهند که ایستاده مذاکره کنند. نتایج این تحقیقات در طرح ایده های جدید و حل ساده تر مشکلات به اندازه ای موثر بوده است که بسیاری از شرکت های آمریکایی این روش را برای طرح موضوعات مهم انتخاب کرده اند.

در این تحقیقات از 214 داوطلب استفاده شده است که در جلسات مختلف شرکت کرده اند. از این افراد خواسته شده که حسگرهای کوچکی روی مچ دست خود قرار دهند تا فعالیت های الکتریکی سطح پوست را کنترل کند. با این راهکار میزان انگیختگی فیزیولوژیک فرد به راحتی قابل مشاهده است. داوطلبان به گروه های مختلفی تقسیم شدند تا در جلسات شرکت کنند. برخی از سالن ها شامل میز و صندلی بود و در برخی دیگر فقط میز قرار داشت.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که گروه هایی که در جلسات بدون صندلی شرکت کرده بودند بسیار خلاق بودند و ایده های بکری مطرح می کردند و آن را بین اعضای گروه به اشتراک می گذاشتند. نکته قابل توجه این است که زورگویی و لجاجت در این افراد بسیار کمتر بود و با گروه تعامل بهتری داشتند. در این تحقیقات آمده است که زمانی که افراد نشسته با هم مذاکره می کنند، معمولا سرگرم اوراق و لپ تاپ فردی خود هستند و افکار و ایده هایشان از جمع مجزاست؛ ولی زمانی که به صورت ایستاده گفتگو می کنند این افکار را به اشتراک می گذارند.
نتایج این تحقیقات در شماره اخیر نشریه Social Psychological and Personality Science منتشر شده است.