diabet

براساس پژوهشی که بصورت آنلاین در مجله Medical Journal of Australia   چاپ شده است، در نتیجه کارهایی که به رهبری سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی اجرا شده است استرالیا طرح ملی جدیدی برای پیشگیری با دیابت بکار برد

دیابت و بیماریهای غیرواگیر مرتبط (NCDs) علت بسیاری از مرگ ومیرها در سراسر جهان هستند. این بیماریها بار مالی فلج کننده ای را از طریق کاهش بهره وری (به دلیل مرگ زودرس، غیبت از کار، بازنشستگی زودتر از موعد) در کشورهایی نظیر استرالیا به بار آورده اند که منجر به افزایش هزینه ها برای پرداخت حقوق بازنشستگی شده است.

دکتر Colagiuri  دانشیار و مدیر بهداشت و توسعه ی پایدار در دانشگاه سیدنی مرکز سیاست گذاری بهداشت Menzies  و همکارانش در این مقاله خاطر نشان کردند که واکنش جهانی تا همین اواخر به دیابت در” مرز بی تفاوتی” قرار داشت، بااین حال آنها ابزار می کنند که سازمان ملل متحد، دیابت و بیماریهای غیرواگیر مرتبط با آن را به عنوان یک چالش عمده برای انسان و توسعه ی اقتصادی تشخیص داده اند و این امر منجر به ایجاد سیاست های عمل گرا، چارچوب ها و الزامات نظارتی شده است که شامل هدف جهانی 0% برای دیابت و چاقی تا سال 2025، تعیین 14 نوامبر به عنوان روز جهانی دیابت و گنجاندن احتمالی بیماریهای غیرواگیر مرتبط با دیابت دراهداف توسعه ی پایدار پس از سال 2015  شده است.

نویسندگان مقاله می گویند: در سالهای اخیر برخی از تعهدات و حرکت های استراتژی ملی دیابت و پیاده سازی برنامه های اصلی که در سال 1998  طراحی شده بود، به فراموشی سپرده شده یا از بین رفتند. با این حال در دسامبر سال 2013  ، دولت استرالیا اعلام کرد یک گروه مشورتی برای تدوین سیاست های جدید ملی برای مقابله با دیابت تشکیل داده است که گزارشات خود را تا ماه آوریل 2015  به وزیر بهداشت این کشور ارائه خواهد داد و قطعاٌ اهداف و شاخص هایی که در چارچوب نظارت جهانی سازمان بهداشت جهانی وضع شده است را در نظر می گیرد.

علاوه بر این، اعلامیه ی ملبورن در دیابت – ایجاد یک برنامه ی جدید حمایت جهانی با مشارکت شبکه ای از نمایندگان مجلس – در کنگره ی جهانی دیابت در دسامبر سال 2013  صادر شد. با این حال دشوارترین بخش کار – اجرای گسترده ی سیاست های جهانی – همچنان در پیش روست و موفقیت تنها زمانی بدست می آید که بهبودی قابل اندازه گیری در جمعیت مبتلایان به دیابت و نتایج مربوط به بیماریهای غیرواگیر مرتبط با آن حاصل شود.

امید است با الگوبرداری از سیاستهای مفید سلامت در این کشورها بتوانیم نظام سلامت کشورمان را بر پایه هایی مستحکم پایه گذاری کرده و هم جهت با برنامه های جهانی مقابله با دیابت و بیماریهای غیرواگیر مرتبط با آن برای به صفر رساندن درصد شیوع این بیماریها گام برداریم.

منبع-diabetestma