انرژی های مثبت را جذب کنید و به دیگران هدیه دهید

برای جذب انرژی مثبت زندگی خود را سرشار از شادی کنید و این انرژی مثبت جذب شده را به دیگران هم انتقال دهید.

به گزارش خبرنگار دکتر سلام هنگامی که غمگین و بی‌حوصله هستید، جذب انرژی مثبت محیط کار سختی به نظر می‌رسد ولی اگر باور داشته باشید که شادی و غم زاییده شرایط محیطی اطراف ما نیست بلکه حاصل انتخاب ماست آن وقت انتخاب شاد بودن و شاد زیستن برای ما آسان و سهل می‌شود.

شما وقتی روز خود را با دلخوری آغاز می‌کنید، تمام روز شما تباه می‌شود وقتی به این بیندیشیم که دیگران هم مانند ما از ارزش وجودی برخوردار هستند، دیگر مایل نیستیم در مقابل آن‌ها جبهه‌گیری کرده و احساسات منفی را نثارشان کنیم. توجه داشته باشید که رفتار آگاهانه ما سبب می‌شود انرژی مثبت اطرافیان را به سوی خود جذب کرده و باتری وجودمان را با انرژی مثبت آن‌ها شارژ کنیم.
اگر ذهن ما به افکار منفی عادت کرده باشد، لازم است آگاهانه این عادت را ترک کرده تا انرژی مثبت جذب ما شود. هوشیار باشید و نگذارید تصاویر هولناک ناشی از تفکر منفی وارد ذهن ما شوند. به جای تصاویر منفی، جریان آرامی از زندگی را تجسم کنید، این تغییر نگرشی ذهنی سبب جذب انرژی مثبت شده و ما رامبهوت می‌کند.

گفتنی است برای آنکه آمادگی پذیرش انرژی مثبت را داشته باشید روز خود را با دعا و شکرگزاری شروع کنید  در هر وضعیتی به جنبه مثبت آن نگاه کنید .همچنین با هوشیاری و توجه به زمان حال و فارغ از زمان گذشته، با آرامش، انرژی مثبت جذب شده را به افراد دیگر انتقال دهبم.

گزارش از ایده مفرح