665003303001_3635626354001_20146221244475734-20
تاکنون هيچ امکاني براي افزايش قد افراد پس از دوران رشد و بلوغ بدست نيامده و استفاده از برخي کفش‌ها و داروها براي افزايش ميزان قد تنها جنبه تبليغي برای سودجویان دارد

محمدرضا معتمد، متخصص مغز و اعصاب گفت: داروهایی که برای کاهش وزن یا افزایش قد در ماهواره تبلیغ می‌شوند، داروهایی ناشناخته هستند که از طریق سیستم دارویی به کشور وارد نمی‌شوند.
وی با اشاره به اینکه داروهای تبلیغاتی در ماهواره تأییدیه بهداشت آمریکا را ندارد، افزود: داروهای تبلیغاتی ماهواره از کانال‌های غیرمعمول تبلیغ می‌شوند. توصیه می‌شود مردم از این نوع داروها استفاده نکنند و برای استفاده از داروی مرتبط با بیماری خود به طور حتم از نظر پزشک معالج خود جویا شوند.
این متخصص مغز و اعصاب ادامه داد: داروهای تبلیغاتی در ماهواره‌ها به طور قطع عوارضی را بر مغز، قلب و سایر اندام‌های فرد بر جای می‌گذارد و این نوع داروها در مجامع علمی پذیرفته نشده‌اند.