intralipid_10672_9_(big)_

این درمان تزریقی ن با اسیدهای چرب ضروری است که برای کمک به کاهش فعالیت کشنده طبیعی  سلول را فراهم می کند.

نام تجاری
Lipofundin, Lipovenos
شرکتهای دارویی

نام شرکت

کشور سازنده

دوز

اشکال دارویی

نام تجاری

نام ژنریک

B/BRAUN

Germany

10% 20%

Injection,Solution

LIPOFUNDIN

Lipid Infusion

Fresenius kabi

Austria

500ml

Emulsion for Infusion

Lipovenos

Lipid Infusion 10%

اشکال دارویی

Infusion: 10%
Infusion: 20%

موارد مصرف

جایگزین اسیدهای چرب در بیمارانی‌که تحت  TPN  قرار دارند

موراد منع مصرف

حساسیت مفرط نسبت به دارو و ترکیبات آن.

عوارض جانبی

سرگیجه، ضعف.
تهوع، استفراغ، اسهال.
آنمی، ترومبوسیتوپنی.
سپسیس، واکنشهای افزایش حساسیت، کهیر، تب، تنگی نفس، هیپرلیپیدمی.

تداخل دارویی

مورد خاصی گزارش نشده است.

مصرف در بارداری

گروه  C

مصرف در شیردهی

به‌نظر نمی‌رسد تجویز این دارو در دوران شیردهی با مشکلاتی همراه باشد، لیکن بهتر است این تجویز با احتیاط صورت گیرد.

مقدار مصرف

جایگزین اسیدهای چرب در بیمارانی‌که تحت  TPN  قرار دارند
بالغین: 800 mg/kg (500ml)  از محلول 10% یا ml  250از محلول 20% ) از راه انفوزیون وریدی با سرعت
0.5-1 ml/min  هر 8-6 ساعت انفوزیون می‌شود. حداکثر دوزاژ روزانه 3 g/kg  است.
کودکان: 500-1000 mg/kg  از راه انفوزیون وریدی هر 6 ساعت با سرعت 0.1 ml/min  تجویز می‌شود. حداکثر دوزاژ روزانه 4 g/kg  است.