images.jpgزرایبای

نامساعد بودن محیط زندگی بر این سرعت و شدت می افزاید یا موجب ناراحتی روانی او می شود و این حالت هیجانی شدیداً و مستقیماً روی جنین اثر می گذارد و خطراتی را برای او به بار می آورد

تماشای فیلم خوب و گوش دادن به موسیقی می‌تواند روحیه بهتری را برای جنین به همراه داشته باشد. فاطمه بهادری، متخصص زنان و زایمان  گفت: دیدن مناظر زشت و نگرانی در دوران بارداری از نظر روحی بر جنین تأثیر می‌گذارد، در صورتی که مسئله روحی مادر برطرف شود، تأثیر آن بر جنین از بین می‌رود.
وی افزود: مادر سعی کند در دوران بارداری خاطرات خوبی برای کودک بر جای گذارد. تمام مسائل روحی مادر چون افسردگی نیز می‌تواند بر روحیه جنین تأثیر بگذارد. همچنین حالات خوش وی نیز به کودک منتقل می‌شود.
این متخصص زنان و زایمان با اشاره به لزوم مطالعه مادر در دوران بارداری، اظهار داشت: مطالعه مادر می‌تواند بر جنین اثرات خوبی بر جای نهد. به طور حتم، هرچند شرایط مادر در دوران بارداری شرایط آرام‌تری باشد، همچنین از بحث و مشاجره در این دوران پرهیز شود بر سلامت روحی جنین تأثیر می‌گذارد. تماشای فیلم خوب، گوش دادن به موسیقی و قرائت قرآن می‌تواند روحیه بهتری را برای جنین به همراه داشته باشد.
بهادری تصریح کرد: تمام مسائل روحی مادر در دوران بارداری می‌تواند تأثیرات مطلوبی را بر روحیه جنین می‌گذارد.